Kulp XI

En etter hvert godt kjent kulp, som årlig leverer fine laksefangster. Denne kulpen er lett tilgjengelig både fra øst- og vestsiden. Fiskeplassen er særlig god når vannføringen går ned utover i sesongen. Selv om plassen i første rekke er kjent som en smålakseplass, kan man aldri være sikker her. Øverst i kulpen finner man fiskens standplasser i hovedstrømmen mot vestbredden, før strømmen skifter over til østsiden i de nedre delene av kulpen.

En etter hvert godt kjent kulp, som årlig leverer fine laksefangster. Denne kulpen er lett tilgjengelig både fra øst- og vestsiden. Fiskeplassen er særlig god når vannføringen går ned utover i sesongen. Selv om plassen i første rekke er kjent som en smålakseplass, kan man aldri være sikker her. Øverst i kulpen finner man fiskens standplasser i hovedstrømmen mot vestbredden, før strømmen skifter over til østsiden i de nedre delene av kulpen.

Ved lite vann er det i hovedsak de mer strømutsatte partiene i øvre og nedre deler av kulpen som er mest attraktive. Er det mer vann, tilsier erfaringen at fisken befinner seg mer fordelt over hele kulpen.