Sone 5a

Sone 5 innbefatter innsjøene Øvrevann og Nedrevann, samt Vuollajohka og lakseførende strekninger oppstrøms Skoganvarre.