Sone 5a

Sone 5 innbefatter innsjøene Øvrevann og Nedrevann, samt Vuollajohka og lakseførende strekninger oppstrøms Skoganvarre.

Som følge av den pågående smittesituasjon forbundet med koronavirus og usikkerheten dette medfører, oppfordrer Lakselv grunneierforening alle som ønsker å kjøpe fiskekort for 2022-sesongen på nåværende tidspunkt, om å ta stilling til risiko forbundet med kortkjøp ut fra sin egen situasjon og bosted. Koronasmitte, smittefare eller annen koronarelatert problematikk (stengte grenser, kansellerte flyavganger m.m.) vil ikke gi grunnlag for refusjon eller endringer av fiskekort. Se kjøpsvilkår.
 

KORTSALGET ÅPNER 1.MARS KLOKKEN 18:00
 

Priser 2022

Fiskekortene starter klokken 18.00 på valgte døgn og gjelder i 24 timer.

*Personer som er bosatt i Finnmark, kan kjøpe fiskekort i Lakselva til egne priser. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli foretatt kontroll av adresse ved kjøp av fiskekort til finnmarkspris. Krav om registrert adresse i Finnmark gjelder fiskeren som står oppført på fiskekortet. Dette gjelder også ved kjøp av fiskekort på vegne av medfiskere. Ved kjøp av fiskekort til Finnmarkspris på uriktig grunnlag vil fiskekortene dette gjelder bli gjort ugyldige uten at kjøpesummen tilbakebetales.

Sesongkort selges kun til personer som har fast bostedsadresse i Porsanger kommune og medlemmer av Lakselv grunneierforening. Kjøp av sesongkort skjer ved direkte henvendelse til Lakselv grunneierforening. De som kjøpte sesongkort i 2020 vil automatisk få tilsendt tilbud om å kjøpe sesongkort i 2021. E-post med tilbud om kjøp av sesongkort vil bli sendt ut i god tid før fiskesesongen starter.

Sone 1

Sone 1 er cirka 6 kilometer lang, og ligger mellom E6 og Holmen Bru. Sone 1 byr blant annet på sagnomsuste fiskeplasser som Telegrafstryket, Bjørnekulpen og Patosuanto, men sone 1 har også mange andre spennende fiskeplasser å by på. 

De nedre delene av sone 1 er tidevannspåvirket, hvor det i hovedsak fiskes sjøørret senere på sesongen, men prøv Nikkarinkuoppa, Kuujaniva eller "Kulp I" på lavvann og du kan få deg en overraskelse.

Sone 1 er lettest tilgjengelig ved å svinge inn på grusveien som leder inn til Olderø og Telegrafstryket. Da har man enkel tilgang til fiskeplassene helt opp til og med Mantero. For å komme til de øvre delene av sone 1, anbefales det å krysse Holmen bru for deretter å ta andre avkjøring til høyre. Da har man kort vei til fiskeplassene fra Ojaluokka til og med Mantero.

Sone 2

Sone 2 strekker seg fra Holmen bru og helt opp til Klemetstad. Sone 2, med sine 11 kilometer har mye spennende å by på, og fiskeplasser som Hukkasuanto, Tiensuu, Pahanmukka og Outasuanto trenger vel ingen nærmere introduksjon. Det er derimot mye mer spennende fiske i sone 2 enn kun disse fiskeplassene, og oppfordringen er å bruke kartet aktivt til å søke ut nye fiskeplasser.

Sone 2 er relativt lett tilgjengelig fra begge sider av elva. E6 går på østsiden, og veien som fører til veis ende ved Klemetstad går på vestsiden av elva. I tillegg er det sideveier og stier som fører frem til de fleste av fiskeplassene.

Sone 3

Sone 3 strekker seg fra Klemetstad og opp til Nedrevann. Sone 3 er en favoritt blant mange, og det er lett å forstå hvorfor når man er det.

E6 går langs østsiden av elva, men det er kun i de helt øverste partiene at den går nært elva. For å komme til vestsiden av sone 3, må man enten parkere på Klemetstad, eller krysser hengebrua ved Pikkulompola. Sone 3 anses derfor å være en mindre berørt sone, og naturopplevelsen anser nok mange for å være større her oppe.

Karakteristikken på sone 3 er også litt forskjellig fra sone 1 og 2, siden sone 3 har mer utpregede strykpartier, kortere kulper og mer vegetasjon. Det blir med andre ord litt mer utfordring i sone 3, men fisken er absolutt på plass. Flatsteinen, Kairanen, Kovakoski og Suando er bare noen av plassene du må utforske! Sone 3 er forøvrig cirka 6 kilometer lang.

Sone 4

Sone 4 er strekningen mellom Øvrevann og Nedrevann, og leverer årlig noen av de største (og gjerne første) laksene til fangststatistikken. Selv om sonen kun er cirka 3 kilometer lang, er fiskeplassene varierte, fra stryk i de øvre partiene, og mer stilleflytende partier i de nedre delene. 

Sone 4 er kjent for å fiske best på høy vannføring, men er absolutt verdt et forsøk utover i sesongen også. Spesielt interessant kan det være å prøve tørrflue på noen av brekkene når vannstanden går ned mot sommervannstand.

Sone 5a

Sone 5 innbefatter innsjøene Øvrevann og Nedrevann, samt Vuollajohka og lakseførende strekninger oppstrøms Skoganvarre.

Sone 5b

Sone 5 innbefatter innsjøene Øvrevann og Nedrevann, samt Vuollajohka og lakseførende strekninger oppstrøms Skoganvarre.

Contact
  • Navn: Martin Rognli Johansen
  • E-post: post@lakselva.no
  • Telefon: +47 94178428
  • Lenke: Link to Elveguiden