Vannhjulet

Første stryk som møter laksen i Aagaardselva. Laksen stopper ofte en liten stund under stryket før den vandrer videre. Fiskes kun fra vestre side. Best egnet for slukfiske. Ovenfor stryket ved Vannhjulet er det et lite, men interessant brekk egnet for flue og slukfiske.

 

Adkomst
Skal du fiske ved Vannhjulet, Svingen, Muren eller Gressbakken, tar du av fra E-6 ved Sollli og følger skilting til Soli Brug. Parker enten nede ved Soli Brug eller på merket P-plass like etter Soli Brug. Det er forbudt å parkere andre steder langs veien. P-plass ved Gressbakken er forbeholdt bevegelseshemmede. Urettmessig bruk straffes med inndragning av fiskekort. Det er gangvei langs elva fra Vannhjulet og nordover.