Sone 4

Sone 4 strekker seg fra Hengebrua opp til og med Fyrhushølen, og er en av sonene i rotasjonsfisket.
Fisket ovenfor Fyrhushølen og opp til Storfossen er fredet fra begge sider.

Sone 4 er ca 1,4 km fra øverst til nederst, men det er noen strekninger som ikke er med i rotasjonsfisket. Følgende fiskeplasser inngår for døgnkortfiskere:

37. Raubekkhølen
38. Bjøråneset
39. Steinutgarden, kun høyre bredd
40. Stillhølen
41. Peøypollen
42. Romåhølen
43. Falløyhølen
44. Fyrhushølen, kun høyre bredd

Fisket er fredet på strekningen ovenfor Fyrhushølen og opp til Storfossen.

Følgende strekninger er ikke en del av rotasjonsfisket i sone 4:
Trudvang (venstre bredd av fiskeplass 39. Steinutgarden)
Gammelfabrikken (venstre bredd av fiskeplass 44. Fyrhushølen)