Sone 4

Sone 4 strekker seg fra Hengebrua opp til og med Fyrhushølen, og er en av sonene i rotasjonsfisket.
Fisket ovenfor Fyrhushølen og opp til Storfossen er fredet fra begge sider.

Sone 4 er ca 1,4 km fra øverst til nederst, men det er noen strekninger som ikke er med i rotasjonsfisket. Følgende fiskeplasser inngår for døgnkortfiskere:

37. Raubekkhølen
38. Bjøråneset
39. Steinutgarden, kun høyre bredd
40. Stillhølen
41. Peøypollen
42. Romåhølen
43. Falløyhølen
44. Fyrhushølen, kun høyre bredd

Fisket er fredet på strekningen ovenfor Fyrhushølen og opp til Storfossen.

Følgende strekninger er ikke en del av rotasjonsfisket i sone 4:
Trudvang (venstre bredd av fiskeplass 39. Steinutgarden)
Gammelfabrikken (venstre bredd av fiskeplass 44. Fyrhushølen)

Fiskekort i Toåa legges ut til salg

Fiskekorta kan bestillast ved å besøke nettsida www.elveguiden.no, fortel Tove.

Ho ber også rettighetshavere som ønsker å fiske i Toåa om å kontakte ho snarast for fiskekort.

Tove fortel vidare at styret i Elvaaeigarlaget no arbeider mot sesongopning i Toåa, som i år er 15. juni. Toåa er inne i siste år av prøveperioden med valdsamarbeidet, der det tilretteleggast for fiskeutleie til ulike segment av laksefiskere.

På Elveguiden.no og på Lakseelver.no finn vi informasjon om sesongstart og også fiskeregler. Dei har vi no fått oversett til engelsk også i år, sidan vi forventer oss større andel besøk frå utlandet i år, fortel Tove. Tysk versjon vil også vere klar til sesongopninga.

Styret ser fram til ein ny sesong i Toåa, og vi forventer og håper at årets sesong blir vesentlig betre enn fjorårets, seier Tove.

For spørsmål så kan Tove kontaktast på mobil: 92057363.Rotasjonsskjema for 2024 finner du her

Todalen Elveeigarlag skal teste ut en helt ny modell for fiskeutleie i Toåa. Over 85% av den ca 8 km lakseførende strekningen i Toåa skal inngå i et valdsamarbeid hvor det legges til rette for fiskeutleie til ulike segment av laksefiskere. Både de som ønsker en pakke med fiske, overnatting og matservering, og de som ønsker et enklere produkt, skal få oppleve et variert fiske med forutsigbart fisketrykk.

Todalen Elveeigarlag ønsker med denne modellen å styrke mulighetene for verdiskaping gjennom lakseturisme, samtidig som at det sikres tilgang til elva for ulike segment av laksefiskere.

Dette er hovedelementene i den nye modellen:

•Stangbegrensning

Det kan bookes maks 20 stenger på valdet. Hensikten med å innføre en stangbegrensning er å gi fiskegjestene en forutsigbarhet med tanke på hvor mange andre fiskere man må påregne å treffe på i elva. Et forutsigbart fisketrykk er en jevnt økende forventning blant dagens laksefiskere, og for mange er det et absolutt krav. Stangbegrensning er en fornuftig innretning også for den biologiske forvaltninga i elva, da det gir bedre kontroll med beskatningen av laksebestanden. Personlige døgn- og sesongkvoter mister mye av den ønskede effekten dersom det ikke samtidig er regulert hvor mange det er som fisker.

•Soneinndeling og rotasjonsturnus

Et variert fiske uten trengsel, kø og motfiske er noe alle laksefiskere ønsker seg. Prøveordningen i Toåa baserer seg på en soneinndeling og en rotasjonsturnus for å legge til rette for dette. Samarbeidsvaldet deles inn i 4 soner (se valdkart for en nærmere beskrivelse av sonene), og fiskerne vil forflytte seg mellom sonene i 6-timersintervall.

 

Soneinndeling og rotasjon

 

Fiskerne forflytter seg mellom sonene i 6-timersintervall.

 

Soneinndeling og rotasjon i Toåa

 

Soneinndelingen og rotasjonssystemet (forklares nærmere nedenfor) sørger for at alle fiskerne får tilgang til hele valdet i løpet av et fiskedøgn. Videre vil de 20 stengene bli inndelt i rotasjonsgrupper, noe som skal bidra til at fisketrykket blir jevnt fordelt utover elva og dermed også forebygger trengsel ved bestemte fiskeplasser. NB: Merk at det er partier anmerket i kartet som ikke er en del av valdsamarbeidet, og som dermed ikke er en del av rotasjonsfisket.

•Tilrettelegging for ulike segment av laksefiskere

De 20 stengene som kan bookes på samarbeidsvaldet distribueres målrettet for å nå ulike segment av laksefiskere.  8 av stengene reserveres for bruk i et produkt hvor fisket inngår i en pakke med tilleggstjenester, og for prøveperioden har Todalen Elveeigarlag inngått en avtale med Todalshytta AS. Todalshytta tilbyr laksefiske til det segmentet av fiskere som ønsker overnatting og matservering.  De øvrige 12 stengene reserveres for og målrettes mot fiskere som ønsker et enklere produkt. Disse stengene gjøres tilgjengelige via døgnkort som formidles av bookingtjenesten Elveguiden.no. Det vil ikke bli solgt ukes- eller sesongkort i prøveperioden.

 

Rotasjonsgrupper Toåa

 

Innenfor denne rammen ønsker Todalen Elveeigarlag å legge særskilt til rette for lokale fiskere og rettighetshavere. Dette gjøres ved at 2 stenger kun kan bookes og benyttes av lokale fiskere, og 2 stenger kun kan bookes og benyttes av rettighetshavere eller elveeigarlaget.

 

Lokale og rettighetshavere Todalen

 

Som lokale fiskere regnes personer med bostedsadresse i 6645 Todalen. I tillegg vil ordningen gjelde for eiere av fritidseiendom i 6645 Todalen og familiemedlemmer som bor i samme husstand. Stang 6 og 12 vil kunne bookes til 50% rabatt.
NB! Lokale fiskere som ønsker å benytte seg av dette tilbudet må forhåndsregistrere seg.  Les mer om dette her.

Rettighetshaverne har rett til å fiske fra egen strandlinje, men rettighetshaverfiske vil i all hovedsak foregå med de 2 stengene som er reservert rettighetshaverne innenfor maksgrensen på 20 stenger.

Ved "Båthølen" i sone 2 er det tilrettelagt for rullestolbrukere. Denne fiskeplassen kan fritt benyttes av handicappede til enhver tid, uavhengig av modellen med stangbegrensning og rotasjonsfiske.

Ungdom under 16 år fisker gratis på stangdeling med kortkjøper, og har også tilgang til å booke kort som er ledige samme døgn som de må benyttes. Les mer om dette her.

Som en særskilt tilrettelegging for forretningsmodellen til Todalshytta, vil valdsamarbeidet skille ut et parti som dedikeres til Todalshytta sine gjester. Dette partiet er anmerket i valdkartet som "Todalshytta".

•En samlet oversikt over de ulike elementene og prinsippene i modellen:

 

Oversikt modell Toåa

 

Rotasjonsturnusen vil være tilgjengelig på Elveguiden når kortsalget åpner 12. april.  Utenbygdsboende døgnkortkjøpere vil få tilgang til 4 produktgrupper:  Døgnkort i gruppa "Elveguiden 1" (maks 4 kort tilgjengelig), og Døgnkort i gruppa "Elveguiden 2" (maks 4 kort tilgjengelig) osv osv. Fisket i de to rotasjonsgruppene til Todalshytta formidles via www.todalshytta.no. Her er et utsnitt av rotasjonsturnusen som viser prinsippene for modellen:

Gå inn på valdkartet for å se detaljene i soneinndelingen. NB: Merk at det er enkelte strekninger som er særskilt avmerket som ikke en del av valdsamarbeidet. Disse strekningene omfattes ikke av stangbegrensningen og rotasjonssystemet.

Om oss:

Kontaktinformasjon

Adresse:
Todalen Elveeigarlag
6645 TODALEN

Leder: Stig Husby, mob: 90749177, Tove Talgø Brøndbo, mob: 92057363

Les også om Toåa på elva sine sider på lakseelver.no, og på Todalen.no, med nytt fra Todalen.

Overnatting:

Todalshytta

Melaveien, 6645 Todalen

Gode fiskeopplevelser og deilig mat, rett ved elva Toåa

For booking, ring +4792997550

Email: arve@todalshytta.no

 

Todalen Brygge

Todalsøra 113, 6645 Todalen

Overnatting med høy standard og opplevelser like i vannkanten på idylliske Todalsøra.

Todalen Brygge er et ypperlig utgangspunkt for fiske i Todalselva og i fjorden.

For booking, ring +4799585098

Email: halle@vedhavogfjell.no

 

Todalen Camping

ved Bordholmen Stadion, 6645 Todalen

Todalen Camping ligger ved siden av Bordholmen Stadion og blir drevet av Todalen Elveeigarlag. Sanitæranlegget er lokalisert i Todalen Idrettslag sitt klubbhus like ved.

 

 

 

 

 

Other facilities:

Rotasjonsskjemaet for 2021 kommer her. (Inntil videre: prinsippet for rotasjonen er illustrert nederst på siden "Om valdet".)

Contact