39. Steinutgarden

Fiskeplass i sone 4 i samarbeidsvaldet. NB! det er kun høyre bredd som inngår i rotasjonsfisket. Fisket fra venstre bredd tilhører privat sone.