40. Stillhølen

Fiskeplass i sone 4 i samarbeidsvaldet.