44. Fyrhushølen

Fiskeplass i sone 4 i samarbeidsvaldet. NB! Det er kun høyre bredd som inngår i rotasjonsfisket. Fisket fra venstre bredd tilhører privat sone.