38. Bjøråneset

Fiskeplass i sone 4 i samarbeidsvaldet.