37. Raubekkhølen

Fiskeplass i sone 4 i samarbeidsvaldet.