Todalen elveeigarlag

Todalen elveeigarlag

Todalen elveeigarlag er en organisasjon for den anadrome del av Toåa. Alle rettighetshavere i Toåa er med noen få unntak medlem i Todalen elveeigarlag. Todalen elveeigarlag består i alt av 35 medlemmer som alle har fiskerett i den anadrome del av Toåa.

Det er for hver rettighetshaver som har fiskerett i Toåa skrevet kontrakt med Todalen elveeigarlag som disponerer fiskeretten og selger fiskekort, dersom ikke noe annet er skrevet på kontrakten. Noen få rettighetshavere disponerer fullt ut fiskeretten på sin eiendom, og leier ut fisket selv i forbindelse med gårdsturisme. Disse grunneierne betaler sin andel til Todalen elveeigarlag etter en fastsatt fordelingsnøkkel.

Todalen elveeigarlag er medlem av Norske Lakseelver som er en landsomfattende organisasjon. Norske Lakseelver skal ivareta elveeierlagene og andre rettighetshavere i norske elver i forbindelse med utvikling og bruk av ressurser som knytter seg til laks og sjøaure i elvene. De skal også være et interesseorgan i laksepolitiske saker.

Styre
Telefon
E-post
tove.talgo@talgo.no

Todalen
6645Todalen
Norge