Lakseskulptur Toåa
Foto: Jon Olav Ørsal

Fiske i Toåa for lokalbefolkning i 2021

Todalen Elveeigarlag reserverer fiskekort til 50% rabatt for personer med bostedsadresse eller fritidseiendom i 6645 Todalen. De som ønsker å benytte seg av dette må registrere seg, og helst i god tid før fiskekortsalget åpner 15. april.

søndag 14.mars 2021 / 20:28

Den 15. april starter fiskekortsalget i Toåa for 2021-sesongen.  Det vil være flere endringer i fiskeutøvelsen i elva sammenlignet med tidligere år.  Dette har bakgrunn i en forsøksordning som Todalen Elveeigarlag skal gjennomføre for sesongene 2021 og 2022.  En nærmere beskrivelse av ordningen finnes her.

Den største endringen er at det er satt et øvre tak på hvor mange kort som skal selges.  Tidligere har det ikke vært noen begrensning på dette, men i 2021 vil det kun bli solgt 20 kort per døgn.  Formålet med en stangbegrensning er å gi fiskegjestene våre en forutsigbarhet med tanke på hvor mange andre fiskere man må påregne å treffe på i elva. I tillegg er stangbegrensning fornuftig for den biologiske forvaltninga i elva, da det gir bedre kontroll med fisketrykket og hvor mye laks som tas ut av elva.

Innenfor disse begrensningene ønsker elveeigarlaget å legge særskilt til rette for lokale fiskere.  2 av de 20 døgnkortene vil kun være tilgjengelige for lokale fiskere, og de vil kunne kjøpes til 50% rabatt. Som lokale fiskere regnes personer med bostedsadresse i 6645 Todalen. I tillegg vil ordningen gjelde for eiere av fritidseiendom i 6645 Todalen og familiemedlemmer som bor i samme husstand.

Kortsalget vil skje via bookingtjenesten www.elveguiden.no.  For å kunne booke rabatterte fiskekort som lokal fisker må man være forhåndsregistrert med en brukerprofil på Elveguiden.  Link for registrering:

https://elveguiden.no/no/register

I tillegg må elveeigarlaget få tilsendt følgende informasjon fra de lokale fiskerne som ønsker å benytte seg av dette tilbudet:

•Hvilket navn og epostadresse som er registrert på brukerprofilen på Elveguiden

•Navneliste over andre i familien som skal ha tilgang til å benytte seg av ordningen

NB: Det vil ikke være mulig å foreta booking med rabatt som lokal fisker før denne informasjonen har blitt oversendt! For å være sikret tilgang til booking når kortsalget åpner den 15. april må informasjonen være oversendt senest 10. april.

Informasjonen sendes til: tove.talgo@talgo.no

Todalen Elveeigarlag håper at mange lokale fiskere vil benytte seg av dette tilbudet i sommer!