Alle møtedeltakere samlet i Todalen Ungdomshus

Rettighetshavere i Toåa har i årets sesong testet ut en nyskapende samarbeidsmodell om laksefiske, i samarbeid med Todalshytta, Elveguiden og Norske Lakseelver. Målet var å øke verdiskapinga fra elva, og samtidig ivareta forvaltninga av Toåa, som har status som krevende. Dette skyldes i stor grad genetisk innblanding av rømt oppdrettslaks, og elva fremstår derfor i en skjør forfatning i dag.

Elveside/Fiskekort

Todalen Elveeigarlag skal teste ut en helt ny modell for fiskeutleie i Toåa i sesongene 2021 og 2022. Over 85% av den ca 8 km lakseførende strekningen i Toåa skal inngå i et valdsamarbeid hvor det legges til rette for fiskeutleie til ulike segment av laksefiskere. Både de som ønsker en pakke med fiske, overnatting og matservering, og de som ønsker et enklere produkt, skal få oppleve et variert fiske med forutsigbart fisketrykk.

Fangst-statistikk i Toåa i 2020
3,55
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
155
Totalt antall fisk fisket
15
Laks 7kg og over
69
Laks under 3kg

Prøveordningen for fiskeutøvelse i Toåa i 2021 og 2022 skal legge til rette for at ungdom fortsatt skal få tilgang til laksefiske på gunstige vilkår.

Todalen Elveeigarlag reserverer fiskekort til 50% rabatt for personer med bostedsadresse eller fritidseiendom i 6645 Todalen. De som ønsker å benytte seg av dette må registrere seg, og helst i god tid før fiskekortsalget åpner 15. april.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Den 24/11 ble nye fiskeregler for Namsenvassdraget sesongen 2022 fremstemt på RS-møte. Les mere her.  

NamsenvassdragetSportsfiske

Fra andre medier