Todalen Elveeigarlag skal teste ut en helt ny modell for fiskeutleie i Toåa i sesongene 2021 og 2022. Over 85% av den ca 8 km lakseførende strekningen i Toåa skal inngå i et valdsamarbeid hvor det legges til rette for fiskeutleie til ulike segment av laksefiskere. Både de som ønsker en pakke med fiske, overnatting og matservering, og de som ønsker et enklere produkt, skal få oppleve et variert fiske med forutsigbart fisketrykk.

Fangst-statistikk i Toåa i 2020
3,55
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
155
Totalt antall fisk fisket
15
Laks 7kg og over
69
Laks under 3kg
Toåa ungdomsfiske

Prøveordningen for fiskeutøvelse i Toåa i 2021 og 2022 skal legge til rette for at ungdom fortsatt skal få tilgang til laksefiske på gunstige vilkår.

Todalen Elveeigarlag reserverer fiskekort til 50% rabatt for personer med bostedsadresse eller fritidseiendom i 6645 Todalen. De som ønsker å benytte seg av dette må registrere seg, og helst i god tid før fiskekortsalget åpner 15. april.

Natt til lørdag starter laksefisket i Toåa. For mange laksefiskere blir ventetiden den siste kvelden lang og dette vil elveeigarlaget gjøre noe med. Derfor inviteres det til felles «laksestart» i Kaffekroken på Matkroken Todalen denne kvelden.

Elveside

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Mandalselva Elveeigarlag deltar i et nasjonalt prosjekt i regi av Havforskningsinstituttet for å overvåke om det finnes rømt oppdrettslaks i Mandalselva. Fisket i 2021 vil foregå helgen 23. - 24. oktober.

Se resultater fra tidligere år, og mer informasjon om overvåkningsfisket her. 

Mandalselva

Fra andre medier