Fangst-statistikk i Toåa i 2021
4,26
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
46
Totalt antall fisk fisket
6
Laks 7kg og over
11
Laks under 3kg
Alle møtedeltakere samlet i Todalen Ungdomshus

Rettighetshavere i Toåa har i årets sesong testet ut en nyskapende samarbeidsmodell om laksefiske, i samarbeid med Todalshytta, Elveguiden og Norske Lakseelver. Målet var å øke verdiskapinga fra elva, og samtidig ivareta forvaltninga av Toåa, som har status som krevende. Dette skyldes i stor grad genetisk innblanding av rømt oppdrettslaks, og elva fremstår derfor i en skjør forfatning i dag.

Elveside/Fiskekort

Todalen Elveeigarlag skal teste ut en helt ny modell for fiskeutleie i Toåa i sesongene 2021 og 2022. Over 85% av den ca 8 km lakseførende strekningen i Toåa skal inngå i et valdsamarbeid hvor det legges til rette for fiskeutleie til ulike segment av laksefiskere. Både de som ønsker en pakke med fiske, overnatting og matservering, og de som ønsker et enklere produkt, skal få oppleve et variert fiske med forutsigbart fisketrykk.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Den 24/11 ble nye fiskeregler for Namsenvassdraget sesongen 2023 vedtatt på RS-møte. Les mere her.  

NamsenvassdragetSportsfiske/Fiskeregler

Fra andre medier

26. september 2022

Pukkellakseksplosjon i 2021