42. Romåhølen

Fiskeplass i sone 4 i samarbeidsvaldet.