Privat - Trudvang

Inngår ikke i rotasjonsfisket.

Fiskeplasser:

39. Steinutgarden, venstre bredd