Privat - Ramsøy

Inngår ikke i rotasjonsfisket. Strekningene Ramsøy og Brusetnes har valdsamarbeid.

Følgende fiskeplasser inngår i valdsamarbeidet Ramsøy og Brusetnes:

24. Lakssteinen, kun høyre bredd
25. Kreåpoll’n
26. Djupdalshalsen
27. Ytter dammen (høyre bredd)
28. Ner dammen (venstre bredd)
29. Øver dammen (venstre bredd)
30. Ner dammen (høyre bredd)
31. Mjølkstrengen
32. Ner hølen
33. Bekkjahôlet
34. Øver hølen