41. Peøypollen

Fiskeplass i sone 4 i samarbeidsvaldet.