43. Falløyhølen

Fiskeplass i sone 4 i samarbeidsvaldet.