Sone 2: Kvålsbrua - Gaulfossen

Denne sonen strekker seg fra Kvålsbrua i nord til Gaulfossen i sør. Sonen er 15 km lang og representerer ca 30 % av totalfangsten i Gaula.

Sone 2.