Horgøien Gård

Et av de aller beste vald i Gaula

2,5 km med fiske ca 1,5 km nedenfor Gaulfossen

Adkomst
Lett adkomst, adkomst med bil til elva flere steder og gode flate stier ellers.