Trøndelags beste

Gaula er det største, uregulerte vassdraget i Trøndelag. Elva er blant de fem beste i landet hvert år. Sjansen for storlaks er god. Sonekart og fiskemuligheter finner du her.

Informasjon for fiskere, se Kjøp fiskekort for laksefiske og se laksebørsen for Gaula. - Elveguiden

Gaula
Guala ved innløpet av Fora. Foto: Matt Hayes

Oversikt over soner finner du her
Oversikt over fisketilbydere finner du her

Generell beskrivelse av fisket

Gaula er delt i 10 soner. Innenfor sonene er det mange forskjellige private tilbydere av vald og fiske. Mange tilbyr pakker med overnatting. Melhus, Støren og Horg JFF tilbyr kort på forskjellige strekk av elva.  I sone 6 og 7 (Singsås) er det også salg av fjellstyrekort. Se kartløsning her.