Sone 5: Bua - Fora

Sonen går fra utløpet av Bua (nord) til utløpet av Fora (sør). Sonen er omlag 12 kilometer lang og 7,5% av totalfangsten i Gaula tas her.

Sone 5.