Sone 6: Fora - Grense Holtålen kommune

Fra sideelva Fora opp til grensen mot Holtålen kommune. Denne sonen representerer omlag 4% av totalfangsten i Gaula.

Sone 6.