Sone 7: Holtålen kommune

Denne sonen strekker seg fra kommunegrensen til Holtålen i nord og til stoppunktet for laksen i sør. Dette er den øverste delen av anadrom strekning i Gaula. Strekningen er ca 22 km lang og representerer ca 6% av totalfangsten i Gaula.

Sone 7.