Sone 1: Sjøen - Kvålsbrua

Dette er den nederste sonen i Gaula. Denne sonen er ca 20 km lang og representerer ca 20% av totalfangsten i Gaula. Den nederste delen er påvirket av tidevann.

Sone 1.