Sone 3: Gaulfossen - Sokna

Denne sonen strekker seg fra Gaulfossen i nord til utløpet av sideelven Sokna i Sør. Sonen er ca 10 km lang og representerer ca 20 % av totalfangsten i Gaula.

Sone 3.