Gaula Flyfishing Lodge

Norge - Gaula Flyfishing Lodge                       

Fluefiske etter laks i Gaula i Midt-Norge, Gaula Flyfishing Lodge. Et fint, privat fluefiskevald på til sammen 9,5 kilometer lang i midtre Gaula i Hovin og Lundamo, nedenfor og ovenfor Gaulfossen. Valdet består til sammen 6,8 kilometer på den østlige siden og 2,7 km på vestlige siden av Gaula. Fiskevaldene kan fiskes godt på alle vannstander. 

Gaula

Gaula er en av de beste lakseelvene i Norge. Den ligger naer ved Trondheim og er kjent for storlaks, største laksene som årlig fanges er ofte over 20 kilo. Årlig fanges det til sammen 4000-6000 laks fra Gaula. 

Gaula Flyfishing Lodge - Rotasjonsfluefiske

Valdets beliggenhet er i midtre Gaula i Hovin og Lundamo, 25-40 km fra Gaulosen. Fiskerne kan fiske til sammen 6,8 km på den østlige og 2,7 km på vestlige siden av Gaula. Maks antall fiskere på vald er 20-16 personer per uke. Fluefiskere er delt inn i 5-4 fiskegrupper av 4 personer hvert. Alle gruppene av maks fire personer har 1-2 fiskevald hele tiden og valdene skiftes mellom fiskegrupper hver 6. time.

Gaula Flyfishing Lodge - Fiskevaldet

Fiskevaldet er delt inn i 9 fluefiskevald. Vald 1 er Sanden. Vald 2 er Bruahølen, Svingen og Rönningen strekkninger. Vald 3 er Vollan og Röskaft strekkninger. Vald 4 er Stasjonshølen. Vald 5 er Evjenöra og Evjen. Vald HE1 er Lerdalshölen og Helgemo. Vald HE2 er Helgemo svingen. Hovinsgjerdet HG vald inngår i rotasjon 1.6-7.7 og 31.7-31.8.2024. Vald RS er Røskaft Søndre øvre og Røskaft Søndre, kan fiskes 1.-22.6 og 13.7-31.8.2024.

Fiskeregler

Bare fluefiske med fluestang er tillat. Det finnes fangstkvot på en avlivet laks per person/dag. Om fisker avliver en laks, skal han slute fisket til kl. 24. Gjenutsatt fisk regnes ikke i kvoten. Det finnes ukeskvot på 2 avlivet lakser per person. Det finnes også sesongskvot på 4 avlivet lakser per person, hvorav kun 1 kan vaere 80-95 cm. Maksimalt 3 laks kan gjenutsettes per dag. All laks over 95 cm må slippes ut. Hunnlaks er fredet fra förste i juli til sesongslutt 1.7-31.8. Sjøørret er fredet hele sesongen.

Fluefiskeredskap

For fluefiske etter laks i Gaula rekommenderes 12-15 fots tohands fluestanger i klasser 8-11 med passlig fluesnelle med bra skivbremse og flytende, sinktip ellers intermediate skyteklumper. Ta også med synkende skyteklumper for mulige høyvannperioder.

Desinfisering

Før fisket begyntes, må alle fiskere desinfisere fiskeredskap og betale norsk fisktrygsavgift i internett. Desinfisering kan gjøres i Gauldalsporten i Stören.

Fluer

Bra fluer for Gaula laks er Banana, Green Butt, Black Sheep, Green Highlander, Greenlander, Monkey, Sunray Shadow, Black & Green. 

Overnatting

Overnatting for fluefiskere er i Hage, Hage stabbur, Helgemo, Röskaft Söndre ellers Öran hus. Husene ligger naere ved fiskevaldene. Disse bygningene har blitt restaurert fint for fiskere. Der har vi wc, dusj, fryser, dagligstue, velutrustet kjøkken, 1 persons soverom. Fiskerne kan lage sin egen mat.

Reiseinformasjon

Fiskere ordner selv bilreiser til Gaula. Fiskeuke starter på laurdag kl. 16 och tar slutt neste laurdag på kl. 10. 

Pris: 850-2350 eur/ person/ uke

Antall fiskere: 16 - 20 personer/uke

Inkludert i pris: Rotasjonsfluefiske - Bolig - visning på valdene

Inkludert ikke i pris: Bilreiser til Gaula – Gaulakortet (200 NOK) - Desinfisering (inngår i Gaulakortet) - Norsk fisketrygsavgift (310 NOK) - Maten och drikker 

 

GAULA FLYFISHING LODGE - VALD

Valdets beliggenhet er i midtre Gaula i Hovin og Lundamo, 25-40 km fra Gaulosen. Fiskerne kan fiske til sammen 6,8 km på den östlige og 2,7 km på vestlige siden av Gaula. Fluefiskevaldet er delt inn i 9 vald. 

 

Vald 1 - Sanden

Sanden er en veldig fin og lang fluestrekkning. Den er om lag 600 meter lang og nesten hele strekkningen er godt egnet for fluefiske. Sanden fisker meget bra og har det fine draget i vannet. Mange dype groper og store steiner gjør at laksen gjerne stopper her for å hvile, også over lengre tid. I midten av strekkningen finnes det ei lang dyp grop, hvor mange lakser har blitt tatt. Etter det har vi også ei dypere grop i nakken av et kort stryk. På denne plassen har mange hatt sitt første møte med storlaksen! Sanden fisker best når vannföring er mellom 10-350 kubikk.

Vald 2 - Bruahølen, Svingen og Rønningen

Bruahølen er en fin fluestrekkning som er 700 meter lang og begynner fra en veldig stor stein i midten av Gaula. Den øverste delen av strekkningen fisker fint ved lav vannstand. Fra midten til slutt har vi en veldig fin strekkning som fisker bra på alle vannstander. Bruahølen er meget lett å vade og fiske. Bruahølen inneholder bestandig godt med fisk. Også her har vi en fin gapahuk for fiskere i midten av strekningen. Bruahølen fisker best når vannföring er mellom 10-350 kubikk. 

Svingen er om lag 600 meter lang. Den begynner med et kort stryk som etter hvert roer seg. Her stopper også gjerne laksen for å hvile over lengre tid. Stranden er ganske høy, så speykast anbefales. De beste plassene er fra midten og ned mot slutten av strekkningen. Det er fint drag i vannet her også og man behøver ikke å kaste langt siden laksen stopper veldig nært stranden. Svingen fisker best når vannföring er mellom 20-100 kubikk. 

Rønningen er om lag 200 meter lang. Stranden her er ganske høy, så speykast anbefales. Her stopper også gjerne laksen for å hvile over lengre tid. Det er ganskje lugnt drag i vannet her også og man behøver ikke å kaste langt siden laksen stopper veldig nært stranden ellers midt i elven. Elven her er ganske dybt her. De dypeste plassene i hølen er over tre meter. Rønningen fisker fra middels til höy vannstand 80-200 kubikk.

Vald 3 - Vollan, Røskaft

Vollan er en fin fluestrekkning som er 700 meter lang. Den øverste delen av strekkningen fisker fint ved høy til middels vannstand. Fra midten til slutt har vi en veldig fin strekkning som fisker bra ved middels til lav vannstand. Vollan er meget lett å vade og fiske. Bruahølen inneholder bestandig godt med fisk. Her har vi en fin gapahuk for fiskere i midten av strekningen. Vollan fisker best når vannföring er mellom 20-200 kubikk. 

Røskaft er om lag 200 meter lang og ganske hurtigstrømmende og er dypest på midten. Det er fint drag i vannet hele veien ned mot grensen, hvor valdet til slutt ender i et kort stryk. Røskaft er en typisk høl hvor laksen stopper etter å ha forsert et stryk på tur opp elva. Her trenger man ikke å vade så mye og det er god plass for bakslengen også. Hølen ligger en kilometer nedenfor Gaulfossen på vestlige (venstre) siden av Gaula. Hølen er fin og lett at fiske, fiskes best mellom 30-300 kubikk.

Vald 4 - Stasjonshølen

Stasjonshølen er en veldig fin og lang fluestrekkning, en av elvens beste pooler. Den er om lag 300 meter lang og hele hølen er godt egnet for fluefiske. Mange dype groper og fine strømkanter gjør at laksen gjerne stopper her for å hvile, også over lengre tid. Stasjonshølen er meget lettfisket og vading er ikke noe problem. Stasjonshølen er en typisk høl der laksen stopper for lengre tid. Her har vi en fin gapahuk for fiskere i midten av strekningen. Fra midten og frem mot fossnakken hvor valdet slutter, er det mere fart på vannet. Stasjonshølen fisker best mellom 30-300 kubikk.

Vald 5 - Evjenøra, Evjen

Evjenøra er cirka 500 m lang og ligger tre kilometer nedenfor Gaulfossen på vestre (venstre) siden av Gaula. Evjenöra består av ett fint langt grusøra. Mange groper og fine strömkanter gjør at laksen gjerne stopper her for å hvile. Evjenöra er lettfisket og vading er ikke noe problem. Strekkningen är meget bra og kan fiskes godt på olike vannföringer mellom 20-400 kubikk.

Evjen er cirka 600 m lang og ligger tre kilometer nedenfor Gaulfossen på vestre (venstre) siden av Gaula. Evjen er ett av de bra hølene i Gaula, spesiellt i juni men også seinere i fiskesesongen. Valdet består et langt og djupt høl. Her har vi en fin gapahuk for fiskere. Evjen kan fiskes godt på alle vannföringer, mens fisker best mellom 20-400 kubikk. Laksen gjerne stopper her for å hvile, også over lengre tid. Evjen er lettfisket og vading kreves ikke.

Beat HE1 - Lerdalshølen, Helgemo

Lerdalshølen er cirka 500 m lang og ligger 7 km nedenfor Gaulfossen på østre (høgre) siden av Gaula. Lerdalshølen er ett av de bra hølene i Gaula, spesiellt i juni men også seinere i fiskesesongen. Valdet består et langt og djupt høl. Her har vi en fin gapahuk for fiskere. Lerdalshølen är meget bra og kan fiskes godt på nesten alle vannføringer, mens fisker best mellom 60-400 kubikk. Laksen gjerne stopper her for å hvile, også over lengre tid.

Helgemo er cirka 500 m lang og ligger 7 km nedenfor Gaulfossen på östre (högre) siden av Gaula. Helgemo består av ett fint langt grusøra. Mange groper og fine strømkanter gjør at laksen gjerne stopper her for å hvile. Helgemo er lettfisket og vading er ikke noe problem. Strekkningen är meget bra og kan fiskes godt på olike vannføringer mellom 20-200 kubikk.

Beat HE2 - Helgemo svingen

Helgemo svingen er en veldig fin og lang fluestrekkning. Den er om lag 600 meter lang på venstre siden og 500 m på høgre siden og hele hølen er godt egnet for fluefiske. Mange dype groper og fine strømkanter gjør at laksen gjerne stopper her for å hvile, også over lengre tid. Helgemo svingen er lettfisket og vading er ikke noe problem. Den er en typisk høl der laksen stopper for lengre tid. Helgemo svingen fisker best mellom 40-450 kubikk.

Beat HG – Hovinsgjerdet

Hovinsgjerdet er 500 meter lang og ligger rett ovenfor Gaulfossen på vestlige (venstre) siden av Gaula. Hovinsgjerdet er en typisk høl hvor laksen stopper etter å ha forsert Gaulfossen på tur opp elva. Parkering er på Hovin renseanlegg. Hovinsgjerdet ligger inne i Hovin naturreservat. HG fisker best under 80 kubikk.

Beat RS - Røskaft Søndre

RS vald er 1 km lang og ligger 1 km nedenfor Gaulfossen på østre siden av Gaula. RS valdet är et av de beste valdene i Gaula. Valdet består av Røskaft Søndre øvre på 200 meter og Røskaft Søndre på 700 meter og kort stryk mellom. Her har vi 3 gapahuker. Valdet er veldigt bra og kan fiskes på alle vannstander. 

 

Overnatting:

Bolig for fluefiskere er i Hage, Hage stabbur, Helgemo ellers Öran hus. Husene ligger naere ved fiskevaldene. Disse bygningene er fra 1800-tallet og de har blitt restaurert fint for fiskere. Der har vi wc, dusj, fryser, stor dagligstue, velutrustet kjøkken, 1 persons soverom. Alle fiskerne kan lage sin egen mat i kjøkkenet, men maten er ikke inkludert.

Contact
  • Navn: Jouni Rauha
  • E-post: jouni@fishmaster.fi
  • Telefon: +358-400-824530
  • Lenke: Link to Elveguiden