Sone 8: Sokna

Denne sonen er sidevassdraget Sokna. Dette sidevassdraget har sitt utløp på Støren. Sidevassdraget har ca 16 km anadrom strekning. Fangsten i Sokna representerer ca 4 % av totalfangsten i Gaulavassdraget.

Sone 8