Sone 10: Fora

Denne sonen er sidevassdraget Fora. Dette sidevassdraget har sitt utløp på Bjørgen ved Singsås. Fora har ca 12 km anadrom strekning og representerer ca 0,5% av totalfangsten i Gaulavassdraget.

Sone 10