Sone 9: Bua

Denne sonen er sidevassdraget Bua. Dette sidevassdraget har sitt utløp i Gaula ved Bones. Sidevassdraget har ca 25 km anadrom strekning som representerer ca 1 % av totalfangsten i Gaulavassdraget.

Sone 9