Sone 4: Sokna - Bua

Denne sonen strekker seg fra utløp Sokna i nord til utløp Bua i sør. Sonen er ca 13 km lang og representerer ca 10% av totalfangsten i Gaula.

Sone 4.