Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
46.6m3
01:13
13:22
07:02
19:35

Gaula Elveierlag

Gaula Elveierlag er en sammenslutning av ca 700 fiskerettshaverne i den delen av Gaulavassdraget med sidevassdrag som fører anadrome laksefisk.

Fisketilbyder, Desinfiseringsstasjoner og Elveeierlag i Gaula.

Laget benytter navnet Gaula Fiskeforvaltning i sitt daglige arbeid.

Laget omfatter eiendommer i kommunene Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen – med fiskerett i Gaula, samt sideelvene Sokna, Bua og Fora i Midtre Gauldal.

Laget skal forvalte fiskeressursene som tilhører vassdraget til beste for medeierne innenfor rammene av langsiktig ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget.

Laget gir bindende bestemmelser i saker som angår fiskeregler, fiskestatistikk, fiskeoppsyn, overvåking av fiskebestandene, forurensningsproblematikk samt økonomiske forhold som berører driften av laget.

Laget skal kunne gjennomføre tiltak i samsvar med formålet etter vedtak i representantskapet.

Gaula Natursenter
7290 Støren