Gaula Elveierlag

Gaula Elveierlag

Sameiet Gaula Elveierlag utgjør den pliktige lokale fellesforvaltningen i Gaula og består av alle de rundt 680 rettighetshaverne på strekningene av vassdraget med anadrom laksefisk.

Informasjon til rettighetshavere publiseres på medlemsportalen gaulaelveierlag.no

Informasjon til fiskere finnes på elveguiden.no/no/elv/gaula

E-post
styret@gaulaelveierlag.no

c/o Bjørkan Regnskap AS
Synnerdalsveien 2
7298Budalen
Norge