Styret har foretatt en ny vurdering om åpning av fiske nå i kveld. Ut fra en samlet helhetsvurdering mener styret at det ikke er grunnlag for å opprettholde pålegg om stenging av fiske i hele vassdraget lenger.

Elveside

På bakgrunn av lav vannføring velger nå styret i Gaula Fiskeforvaltning å stanse alt fiske i vassdraget.

Fangst-statistikk i Gaula i 2020
4,74
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
6176
Totalt antall fisk fisket
1571
Laks 7kg og over
2623
Laks under 3kg
Gaula_2021_gjenutsetting.jpg

Det er avgjørende at fisken håndteres skånsomt ved gjenutsetting. I Gaula har vi retningslinjer for hvordan gjenutsetting skal praktiseres og det forventes at disse blir fulgt.

Elveside/Gjenutsetting

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fredag 17.september vil det foregå søppelrydding langs kortsonen under Målselvfossen. Dette skjer i regi av "Hold Norge rent 2021". Målselvfossen elveierlag takker for innsatsen og den viktige jobben som gjøres for å holde elva vår ren!

Målselva

Fra andre medier