Styret har foretatt en ny vurdering om åpning av fiske nå i kveld. Ut fra en samlet helhetsvurdering mener styret at det ikke er grunnlag for å opprettholde pålegg om stenging av fiske i hele vassdraget lenger.

Elveside
Fangst-statistikk i Gaula i 2020
4,74
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
6176
Totalt antall fisk fisket
1571
Laks 7kg og over
2623
Laks under 3kg
Gaula

På bakgrunn av lav vannføring velger nå styret i Gaula Fiskeforvaltning å stanse alt fiske i vassdraget.

Det er avgjørende at fisken håndteres skånsomt ved gjenutsetting. I Gaula har vi retningslinjer for hvordan gjenutsetting skal praktiseres og det forventes at disse blir fulgt.

Elveside/Gjenutsetting

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Sausvassdraget består det meste av små og store innsjøer, med noen få elvestrekninger som egner seg for fiske. De to største innsjøene er Sausvatnet og Finnvikvatnet, med Sausvatnet som det største, ca 10 km langt. De beste fiskeelvene er, Sjøforssen ( i utløpet av vassdraget, mellom Finnvikvatnet og Sørfjorden), Nepåselva ( mellom Finnvikvatnet og Mevatnet), Storelva, Sauselva og Skogelva, øverst i vassdraget, elver som renner ut Sausvatnet på Saus. Ellers fins noen elver og bekker som er fine gyteelver, men egner seg dårlig fiske.

Fiskekort i alle elvene selges i privat regi. Mens fiskekort i innsjøene selges i lagets regi.

 

 

Sausvassdraget

Den nye forslaget med vekst i anlegg som oppfyller strengere miljøkrav vil ikke sikre at miljøeffektene fra eksisterende anlegg reduseres, mener en bred allianse av organisasjoner som jobber for villaksen.
 

Oppdrett/Lakselus

Årsmøte 2022

Torsdag 21.april kl 1800 i Folkets Hus, Saus.

Sausvassdraget

Fra andre medier