redningsvest

Også i år har vi mottatt den fryktelige beskjeden om at en av våre gjester har forulykket. Det som skulle være en hyggelig fritidssyssel, og kilde til rekreasjon, blir til den verst tenkelige hendelse for familie, venner og bekjente.

Elveside

Fisket i Gaula har vært svært godt så langt i år. Dette har ført til travle dager for oppsynet, da flere fiskere blir fristet til å bryte kvoter, unngå rapportering samt å bevisst rapportere feil.

Elveside

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Gaula i 2020
4,74
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
6176
Totalt antall fisk fisket
1571
Laks 7kg og over
2623
Laks under 3kg
leire gaula

I perioden etter vårflommen har det vært utfordringer med utvasking av leire i nedre deler av vassdraget.

Elveside

Trodde han hadde satt fast. Storlakselva Gaula leverer og fiskeren ble medlem i 20-kg klubben.

Elveside

Da er det ei drøy uke til sesongstart og tid publisering av Gaula Nytt. Gaula Nytt er et sammendrag av det som er mest vesentlig i forbindelse med den kommende fiskesesongen. Viktig at alle setter seg godt inn i gjeldende bestemmelser. 

Sportsfiske/Fiskeregler

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Todalen Elveeigarlag skal teste ut en helt ny modell for fiskeutleie i Toåa i sesongene 2021 og 2022. Over 85% av den ca 8 km lakseførende strekningen i Toåa skal inngå i et valdsamarbeid hvor det legges til rette for fiskeutleie til ulike segment av laksefiskere. Både de som ønsker en pakke med fiske, overnatting og matservering, og de som ønsker et enklere produkt, skal få oppleve et variert fiske med forutsigbart fisketrykk.

Toåa

Fra andre medier