Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende ...

Fra andre medier

Fangst- statistikk i Gaula i 2017