1. juni starter årets 3 måneder lange laksefiskesesong i Gaula. Vi ønsker alle kjente og nye fiskere velkommen til spennende, berusende og trivelige fiskeopplevelser i vårt langstrakte og varierte vassdrag.

Elveside

Fiskereglene er vedtatt av styret i Gaula Elveierlag 15. mai 2022 med grunnlag i kvote fastsatt av Representantskapet i Gaula Elveierlag den 6. desember 2021.

Kvotene i Gaula for 2022 er uforandret fra i fjor. Døgnkvote 1 laks, ukekvote 2 laks og sesongkvote 4 laks hvorav maks en kan være over 80 cm. All hunnlaks er fredet fra og med 1. juli og ut sesongen. All ørret er fredet hele sesongen.

Fangst-statistikk i Gaula i 2022
5,35
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
6420
Totalt antall fisk fisket
2027
Laks 7kg og over
1906
Laks under 3kg

Pålegget om stengning av fiske oppheves fra klokken 22:00 søndag 8. august 2021. For Sokna gjelder regler fastsatt i fiskereglene.

Elveside

På bakgrunn av lav vannføring velger nå styret i Gaula Fiskeforvaltning å stanse alt fiske i vassdraget.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Tolv miljø- og friluftsorganisasjoner er samstemte i sin melding til Arbeiderpartiet om at partiets historiske støtte til samfunnskontrakten om vassdragsvern må ligge fast.

Trusler/Vannkraft

Årsmøtet i Skauga elveierforening er fastsatt til mandag 24. april 2023. Møtet avholdes i Sunde Misjonshus. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet skriftlig innen 11. april. 

SkaugaElveside/Medlemsinfo

Fra andre medier