1. juni starter årets 3 måneder lange laksefiskesesong i Gaula. Vi ønsker alle kjente og nye fiskere velkommen til spennende, berusende og trivelige fiskeopplevelser i vårt langstrakte og varierte vassdrag.

Elveside

Fiskereglene er vedtatt av styret i Gaula Elveierlag 15. mai 2022 med grunnlag i kvote fastsatt av Representantskapet i Gaula Elveierlag den 6. desember 2021.

Kvotene i Gaula for 2022 er uforandret fra i fjor. Døgnkvote 1 laks, ukekvote 2 laks og sesongkvote 4 laks hvorav maks en kan være over 80 cm. All hunnlaks er fredet fra og med 1. juli og ut sesongen. All ørret er fredet hele sesongen.

Fangst-statistikk i Gaula i 2021
5,27
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
4511
Totalt antall fisk fisket
1088
Laks 7kg og over
1088
Laks under 3kg

Pålegget om stengning av fiske oppheves fra klokken 22:00 søndag 8. august 2021. For Sokna gjelder regler fastsatt i fiskereglene.

Elveside

På bakgrunn av lav vannføring velger nå styret i Gaula Fiskeforvaltning å stanse alt fiske i vassdraget.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier