Trass i at Norge har 52 nasjonale lakseelver som skal ha et spesielt vern, opplever villaksforvaltningen at verneregimet ikke er godt nok kjent, eller at det ikke blir hensyntatt i forbindelse med veiutbygginger, industritiltak eller kraftverkkjøring.

Årets høydepunkt for en ihuga laksefisker er sesongåpningen. Å få oppleve de første kastene i elva, sitringen og spenningen som river i hver eneste nervefiber er uten tvil en opplevelse som setter spor. 

Fangst-statistikk i Ranaelva i 2021
5,33
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
227
Totalt antall fisk fisket
56
Laks 7kg og over
35
Laks under 3kg
MD sa NEI

Vår søknad ble ikke behandlet av MD da de kun behandler søknader i mellomår som er helt nødvendige endringer av fiskebestemmelsene.
Endring av kvotebestemmelser slik som vår søknad må derfor vente til neste hovedregulering i 2025.

 

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier