Hvert år kommer det spørsmål fra foreldre om deres sønn eller datter kan fiske i Ranaelva?
I utgangspunktet er alle hjertelig velkommen til å fiske i elva, men det er nødvendig å opplyse om hvilke forutsetninger eller utfordringer det er å fiske i elver som er under kultivering/reetablering.

 

Sportsfiske/Fiskeregler

Rekrutering er viktig og i Ranaelva ønsker vi spesielt de yngre hjertelig velkommen til å fiske. Sesongen 2023 var 5 sesongkort...

Fangst-statistikk i Ranaelva i 2022
5,09
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
330
Totalt antall fisk fisket
96
Laks 7kg og over
115
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

I dag la Havbruksutvalget fram NOU-en om en helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping. En sentralt poeng for å sikre en bærekraftig oppdrettsindustri, er forslaget om å øke produksjonsmulighetene ved lavere miljøbelastning. Ordningen med miljøfleksibilitet er langt på vei i tråd med de innspillene Norske Lakseelver tidligere har gitt om en konverteringsordning.

Oppdrett/Lakselus

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier ørretfiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskeforening (AJFF) fra og med 1. september til og med 14. september.

Fisket gjelder kun fluefiske etter ørret på strekningen fra nakken ovenfor Haraldholmen og ned til Alta bro. Strekningen er en fiskesone.

AltaelvaElveside

Fra andre medier

23. august 2023

Fisk er dyr!