BaneNOr b.jpg

Når elva etter vårflommen kom ned på et nivå hvor det var forsvarlig å få frakta materialer og verktøy over elva blei det liv på Bane Nor-siden!                                          Det ble mange turer i «lillebåten» og da kom det godt med at William hadde mange år som roer i Namsen i armene.

 

Etter at storflommen høsten 2020 tok det gamle, lille skjulet vi hadde på Skugghei er nå ny, staselig gapahuk kommet på plass.

Rekrutering er viktig og i Ranaelva ønsker vi spesielt de yngre hjertelig velkommen til å fiske. Sesongen 2023 var 5 sesongkort...

Fangst-statistikk i Ranaelva i 2023
3,85
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
253
Totalt antall fisk fisket
38
Laks 7kg og over
135
Laks under 3kg

På ekstraordinært årsmøte 15/5 2024 ble fiskereglene for Ranavassdraget vedtatt for sesongen 2024

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Når elva etter vårflommen kom ned på et nivå hvor det var forsvarlig å få frakta materialer og verktøy over elva blei det liv på Bane Nor-siden!                                          Det ble mange turer i «lillebåten» og da kom det godt med at William hadde mange år som roer i Namsen i armene.

 

Ranaelva

Den 9. juli kom Miljødirektoratet med oppdatering av de ekstraordinære tiltakene i årets laksefiske i elv og sjø. Her forblir 17 av de opprinnelige 33 stengte elvene stengt ut årets fiskesesong. I de 16 andre elvene vurderer direktoratet at det er nok laks til å åpne for et svært begrenset laksefiske utover sommeren. I tillegg innfører direktoratet strengere fiskeregler i 11 lakseelver i Øst-Finnmark. Det gjøres også betydelige innstramminger i sjølaksefiske både med kilenot, håndsnøre og stang.

Trusler/Lakselus

Fra andre medier

26. juni 2024

Vannet som må vike