Grunnrenteskatt på lakseoppdrett har tatt mye av oppmerksomheten denne uka. Vi i Norske Lakseelver skal ikke blande oss bort i hvordan staten skal inndrive skatt, men vil påpeke at når det argumenteres med at veksten vil stoppe opp, kan det være greit å huske på at oppdretterne selv har stoppet mulighetene for vekst i mange produksjonsområder, ettersom disse har havnet i gult og rødt på grunn av lakselus fra åpne merder.

Om skatt

31. august 2022 var det ugjenkallelig slutt og årets laksesesong var historie. Sesongen 2022 vil nok bli husket for ekstra mye vann over Reinforsen, noe som gjorde fiske i mange dager ikke bare krevende, men også umulig.

Flomfare, på 24 timer kan det lokalt komme opp mot 100 til 120 millimeter nedbør. Det er sendt ut oransje farevarsel, som betyr stor fare for svært mye regn, samt jord- og flomskredfare på hele Helgeland. I tillegg er det gult varsel for flomfare.

 

Fangst-statistikk i Ranaelva i 2021
5,33
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
227
Totalt antall fisk fisket
56
Laks 7kg og over
35
Laks under 3kg
Markering

Trass i at Norge har 52 nasjonale lakseelver som skal ha et spesielt vern, opplever villaksforvaltningen at verneregimet ikke er godt nok kjent, eller at det ikke blir hensyntatt i forbindelse med veiutbygginger, industritiltak eller kraftverkkjøring.

Årets høydepunkt for en ihuga laksefisker er sesongåpningen. Å få oppleve de første kastene i elva, sitringen og spenningen som river i hver eneste nervefiber er uten tvil en opplevelse som setter spor. 

Vår søknad ble ikke behandlet av MD da de kun behandler søknader i mellomår som er helt nødvendige endringer av fiskebestemmelsene.
Endring av kvotebestemmelser slik som vår søknad må derfor vente til neste hovedregulering i 2025.

 

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Grunnrenteskatt på lakseoppdrett har tatt mye av oppmerksomheten denne uka. Vi i Norske Lakseelver skal ikke blande oss bort i hvordan staten skal inndrive skatt, men vil påpeke at når det argumenteres med at veksten vil stoppe opp, kan det være greit å huske på at oppdretterne selv har stoppet mulighetene for vekst i mange produksjonsområder, ettersom disse har havnet i gult og rødt på grunn av lakselus fra åpne merder.

Om skatt
Ranaelva

Fra andre medier

26. september 2022

Pukkellakseksplosjon i 2021

19. september 2022

Hvem har ansvaret?

19. september 2022

Udsætninger af ørredsmolt