Hopp til hovedinnhold

Gyrodactylus salaris sammen med lakeslus og rømt oppdrettslaks er de største truslene mot de ville laksestammene. Etter nesten 35 år med gyrosmitte i vassdraget ble endelig elva rotenonbehandlet i 2003 og 2004.

Fangst-statistikk i Ranaelva i 2021
5,33
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
227
Totalt antall fisk fisket
56
Laks 7kg og over
35
Laks under 3kg

Hva om vi utformet en politikk som ga oppdrettsindustrien vekst, fjernet påvirkningen på vill laksefisk og kickstartet et nytt industrielt eventyr?  

 

Elveside

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Det er meget lav magasinfylling og vannføring vil i Otra som de fleste andre sørnorske elver i år bli lavere enn normalt.

Vi følger opp situasjonen overfor regulant og myndigheter, og rapporterer alle tilfeller av yngeldød som oppstår som følge av regulantens effektkjøring.

Som ansvarlig forvalter vil vi kunne bli nødt til å iverksette tiltak dersom forholdene for laksen skulle kreve dette.

OtraElveside/Vannkraft

Natt til onsdag ved midnatt starter laksesesongen i Verdalselva. Noe nytt er det før denne sesongen. Vi oppsummerer.

Verdalselva

Fra andre medier

12. mai 2022

Grønnere gruver