MD sa NEI

Vår søknad ble ikke behandlet av MD da de kun behandler søknader i mellomår som er helt nødvendige endringer av fiskebestemmelsene.
Endring av kvotebestemmelser slik som vår søknad må derfor vente til neste hovedregulering i 2025.

 

Fangst-statistikk i Ranaelva i 2021
5,33
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
227
Totalt antall fisk fisket
56
Laks 7kg og over
35
Laks under 3kg

Gyrodactylus salaris sammen med lakeslus og rømt oppdrettslaks er de største truslene mot de ville laksestammene. Etter nesten 35 år med gyrosmitte i vassdraget ble endelig elva rotenonbehandlet i 2003 og 2004.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Skadet fisk av sel, kobbe og proppel skal dokumenteres

VerdalselvaForvaltning

Norske Lakseelver er 30 år i 2022. 36 av våre medlemmer er nasjonale laksevassdrag. I år skal vi sette ekstra fokus på dette verneregimet, slik at det lever opp til forventningene.

Norske Lakseelver/Lovverk

Fra andre medier