Fangst-statistikk i Ranaelva i 2022
5,09
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
330
Totalt antall fisk fisket
96
Laks 7kg og over
115
Laks under 3kg

Grunnrenteskatt på lakseoppdrett har tatt mye av oppmerksomheten denne uka. Vi i Norske Lakseelver skal ikke blande oss bort i hvordan staten skal inndrive skatt, men vil påpeke at når det argumenteres med at veksten vil stoppe opp, kan det være greit å huske på at oppdretterne selv har stoppet mulighetene for vekst i mange produksjonsområder, ettersom disse har havnet i gult og rødt på grunn av lakselus fra åpne merder.

31. august 2022 var det ugjenkallelig slutt og årets laksesesong var historie. Sesongen 2022 vil nok bli husket for ekstra mye vann over Reinforsen, noe som gjorde fiske i mange dager ikke bare krevende, men også umulig.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Elleve miljø- og friluftsorganisasjoner er samstemte i sin melding til Arbeiderpartiet om at partiets historiske støtte til samfunnskontrakten om vassdragsvern må ligge fast.

Trusler/Vannkraft

Fra andre medier