Ranaelva

Om elveeierlaget

Første gang stiftet 28. januar 1977. Reorganisert 12. november 2003. Vedtatt organisert som samvirkeforetak og vedtektene endret 20. november 2014

Historie