Kyrrebergan inkl. Elvekroken til Ernahøla

Sonen på Kyrrebergan er  ca 100 m. Vannstanden her bør ikke være særlig mye over 40-50 kb. 

Kyrrebergan er en ren slukplass som har laksestraumen strykende forbi. Litt utfordrende og lande laks her, men på lita elv kan du gå ned på hella som ligger i foten av berget (taustige)

Ønsker du å fiske på Kyrrebergan kjører du E6 nordover fra Mo i Rana i ca. 9km og tar av til Røsvoll/Skonseng. Du tar til høyre ved overgangsbrua (jernbanebrua). Her følger du skiltingen ned til Reinforsen kraftverk. Fra kraftverket går du til venstre over utløpet av kraftverket og omtrent hundre meter langs land. Her vil du se skiltingen av sonen.

Det er påbudt med redningsvest når du fisker Kyrrebergan.

Skulle du falle ut i elva er det få plasser du klarer å ta deg inn. For å ivareta sikkerheten er det montert en skikkelig taustige med aluminiumstrinn på de bratte delene ned mot steinhellen som vil gjøre det sikrere på alle måter.Du klarer lett å komme deg ned til vannet under gode forhold, og taustigen vil gjøre det enklere og mer sikkert. Sommervannstanden i elva ligger ofte på 30-40 kb, en vannstand som er egnet for å fiske Kyrrebergan. Blir vannstanden i elva særlig høyere enn 40 kb og vannet går over steinhella skal fisket opphøre på Kyrrebergan.

Husk på at ingen laks som skal settes ut igjen skal dras opp over berget, men håves og holdes i vannet til den er sluppet fri!

Parker ved bygningen til Statkraft

 

Contact