Ranaelva-sone 1 Nedre del til Oterbekken

PÅ DENNE SONEN TILBYS ET VISST ANTALL SESONGKORT OG DØGNKORT

Steinbekken

Du har ca.500 m fiskestrekning på ene siden av elva-

Det er enkelt å komme seg til Steinbekken som ligger på jernbanesida. Du kjører E12 og tar av i krysset til høyblokkene på Gruben. Her følger du hovedveien som går på nedsida av blokkene i ca.1,9 km. Du vil se et bilverksted like før du kjører over Steinbekken. Her er ei fin utkjøring på venstre siden av veien hvor du kan parkere. Stien går rett ned til utløpet av Steinbekken.

Utafor Steinbekken kan du starte avfiskingen ganske langt ovenfor utløpet. Her kan du avfiske til enden av auren. Midtsommer vil du kunne oppleve at det er svært klart i vannet og relativt grunt. Det er likevel fordypninger på elvebunnen som fisken stiller seg i, men utfordringene er som sagt klart og grunt vann. Det blir likevel tatt fisk på denne plassen hele sesongen.

 Dette er regnet som en god plass for både laks og sjøørret. Det sene høstfisket i ly av mørket vil helt klart være den beste tida på denne storfisk plassen. Du vil dekke det meste av elva med enhands fluestang på denne sida. På rette vannstanden vil du ha godt med plass på auren. Slukfiske vil også være egnet.

Parkering venstre siden ved utkjøringen som ligger vis a vis for RK Bil bilverksted.

Kommunegarasjen

Du har ca.765 m. på en side av elva.

Kommunegarasjen har bestandig vært fluefiskeplass nummer en i elva, selv om du også kan fiske med sluk stort sett på hele strekninga. Fluefiskerne kan merke seg at denne plassen er velegnet for både enhands og tohands fluefiske.

Når en fisker i Ranaelva må en huske at det er ei regulert elv. Derfor kan vannstanden variere ganske mye fra time til time. Kommunegarasjen er spesielt sårbar for dette, da Statkraft har utslaget fra Akersvannet et lite stykke oppe i elva. Dette gjør at både vannstanden og vanntemperaturen så langt nede i elva kan variere stort.
Den ideelle vannstanden er når steinene ute på brekket begynner å bli godt synlige, samt at du lett kan vade ut til dyprenna på brekket.

Parkering ved siden av Rana PPT.


Pilaberget

Du har ca.100 m fiskestrekning på ene siden av elva.

På veisiden vil du ha Pilaberget. Denne plassen er populær på relativt stor vannstand, og fiskes ofte med sluk. Det meste av strekninga på denne sida vil kunne fiskes med flue, men fordrer underhandskast. Du kan du fiske helt ned til elvesvingen, som kan være en svært god plass etter at mørket har begynt å senke seg.

Selv om noen av hovedplassene i elva på denne sonen er beskrevet her, må du huske på at det finnes svært gode plasser i elva som ikke blir omtalt. Ett eksempel kan være Granholmen/Gammeljordet som ligger et stykke nedenfor Steinbekken.

Contact