Om Ranaelva

Ranaelva har sitt nedslagsområde nord på Helgeland. Fra Saltfjellet kommer Randalselva og møter Virvasselva ca. 70 km fra utløpet. Brevatn fra Svartisen og tilsig fra Stormdalsåga og Bjellåga er elvene som til sammen danner Ranaelva.

Reinforsen og aurene på Øvre Meforsen
Reinforsen og aurene på Øvre Meforsen
Beskrivelse
Ranaelva har mye stor laks

Informasjon om fiskekort finner du her. 

Oversikt i kart over infrastruktur, fiskeplasser med mer finner du her.

Fiskeregler for anadrom strekning i Ranaelva opp til Reinforsen 2024, finner du her