Ranaelva

Ranaelva har sitt nedslagsområde nord på Helgeland. Fra Saltfjellet kommer Randalselva og møter Virvasselva ca. 70 km fra utløpet. Brevatn fra Svartisen og tilsig fra Stormdalsåga og Bjellåga er elvene som til sammen danner Ranaelva.

Reinforsen og aurene på Øvre Meforsen
Reinforsen og aurene på Øvre Meforsen
Beskrivelse
Ranaelva har mye stor laks
Generell beskrivelse av fisket

Sesongen 2019 er Ranaelva stengt for fiske

På gule soner i Ranaelva kan du stort sett fiske 7 dager i uka med sesongkort/ukeskort/døgnkort, men her er noen unntak:

Unntak1: Skugghei hvor du kan fiske alle ukedager - unntatt onsdag og torsdag
               Her er det 2 stenger som gjelder på onsdag/torsdag  kr 275.-per stang/døgn
   
Unntak 2: Forsbø hvor du kan fiske alle ukedager unntatt mandag og tirsdag
                Her er det 2 stenger som gjelder på mandag/tirsdag kr 275.-per stang/døgn    

På Øvre Meforsen inkl Kyrreberga er det 4 stenger gjennom hele uken kr 275.-per stang/døgn
I Båtbakkea/Trolldalen er det 2 stenger mandag - tirsdag - onsdag - torsdag kr 275.- per stang/døgn 
Båtleie avtales direkte med Terje Solbu - mobil 95123308

 

Fiskeregler

Gjenutsetning av flott laks
Gjenutsetning av flott laks

Sesongen 2019 er Ranaelva stengt for fiske

 

Regler for anadrom strekning (gul sone)
Fredningssoner i Reinforsen og Kobbforsen er merket med røde skilt, og fiske i disse er forbudt.

Fisketid:
Laks 25/6 – 31/8 2018
Utenom åpningsdøgnet er det nattefredning mellom 00:00 – 06:00 og dagfredning mellom 12:00 – 18:00

Regler for anadrom strekning (gul sone)
Fredningssoner i Reinforsen og Kobbforsen er merket med røde skilt, og fiske i disse er forbudt.
All fangst (landet eller satt ut) skal innrapporteres fortløpende gjennom hele sesongen.

Tillate redskaper:
Største enkeltkrok som er tillatt på flue er 6
​Største enkeltkrok som er tillatt på sluk er 1/0
Sluk og flue med innklemte mothaker er tillatt.
Det er ikke tillatt med sluk/søkke i kombinasjon med flue.

Kvoter:
Frie kvoter på laks over 92 cm (storlaks) Disse skal avlives da dette er feilvandret fisk.
(Unntaket er hvis en storlaks er fettfinneklippet (kultivert Ranalaks) da skal den settes ut).
Avlivet laks over 92 cm skal dokumenteres med bilde og mål eller forevises Oppsynet for godkjenning.
Laksens lengde måles fra snutespiss til halespiss.
Det skal tas skjellprøver og otolitter av all avlivet laks

Utsetningspåbud på all laks under 92 cm (smålaks og mellomlaks) 
Utsetningspåbud på all sjøørret.
Oppdrettslaks skal avlives og godkjennes av Oppsynet og tilfaller fisker.
Røye skal avlives

Når to laks som ikke er tillatt å lande/avlive er satt ut skal fisket avsluttes for døgnet.
Sesongkvote på gjenutsetting av laks er 15 stk
Fisk som skal gjenutsettes skal ikke opp av vannet, men måles i vannet før den settes tilbake i elven.
Brudd på denne regel vil umiddelbart føre til utestengelse for resten av sesongen.

Mål på stangen ved 92 cm letter arbeidet med måltaking og kreves.

Fiskedøgnet skifter kl 00:00
Uken skifter kl 00:00 mellom søndag og mandag

1) Alle fiskere må løse fiskekort som er personlig og dette kan ikke overdras til andre.
2) Fiske i merkede fredningssoner er forbudt.
3) Innehaver av fiskekortet plikter å etterkomme de anvisninger som blir gitt av Oppsynet og rettighetshaverne.
4) Fiskeutstyret skal desinfiseres før og etter fiske og bevis medbringes i elva.
5) Fiske av overstøing av laks og sjøørret er forbudt.
6) Vi praktiserer bevegelig fiske i Ranaelva.
7) Det er forbudt å fange fisk mindre enn 35 cm

Fangstrapportering til www.ranaelva.no (klikk link registrere fangst)
Manglende rapportering med eller uten fangst er brudd på fiskereglene og sperrer for kjøp av nytt kort.
Hvis problemer med fangstrapportering ring 915 97 875

 

Fishingrules in english

Ranaelva_rules_in_english.pdf