Om Ranaelva

Ranaelva har sitt nedslagsområde nord på Helgeland. Fra Saltfjellet kommer Randalselva og møter Virvasselva ca. 70 km fra utløpet. Brevatn fra Svartisen og tilsig fra Stormdalsåga og Bjellåga er elvene som til sammen danner Ranaelva.

Reinforsen og aurene på Øvre Meforsen
Reinforsen og aurene på Øvre Meforsen
Beskrivelse
Ranaelva har mye stor laks

Informasjon om fiskekort finner du her

Oversikt i kart over infrastruktur, fiskeplasser med mer finner du her

Fiskeregler for anadrom strekning i Ranaelva opp til Reinforsen 2022, finner du her....

 

 

 

Generell beskrivelse av fisket

Sesongen 2019 og 2020 har Ranaelva vært stengt for fiske.

 

 

 

 

 

 

Gjenutsetning av flott laks
Gjenutsetning av flott laks

Sesongen 2019 og 2020 har Ranaelva vært stengt for fiske, nå har miljødirektoratet åpnet for meget begrenset fiske for en periode i 2021, mer informasjon kommer fortløpende her på vår hjemmeside og facebok side.

 

Sesongen 2019 og 2020 har Ranaelva vært stengt for fiske.