Sportsfiske/Fiskekort

Oppsyn

Oppsynet utføres av Ranavassdraget Fiskeforvaltning SA. Alle har Id bevis som skal framvises for fiskerne ved kontroll.
Innehaver av fiskekortet plikter å etterkomme de anvisninger som blir gitt av Oppsynet.

 

Anonym
onsdag 19.juli 2023 / 19:07

Ved utøvelse av fiske og kjøp av fiskekort, aksepteres regelverk og påfølgende reaksjon på regelbrudd.
Ved utøvelse av fiske og kjøp av fiskekort aksepteres det at brudd på fiskeregler blir håndhevet av Oppsynet og/eller behandlet av styret i Ranavassdraget Fiskeforvaltning, og at fiskeforvaltningen ved behov kan formidle relevant informasjon om brudd på fiskeregler til aktuelle rettighetshavere og/eller fiskekortselgere.
Ved en eventuell tvist vil saken bli bragt inn for Rana forliksråd og/eller Helgeland Tingrett.