Nedre Ranaelva Forvaltningslag

Nedre Ranaelva Forvaltningslag

De 32 medlemmene er alle rettighetshavere på anadrom strekning som angitt og er andelseiere i laget.

Lagets formål er å forvalte og omsette fiske fra munningen og opp til Reinforsen dam langs Ranaelva.
Laget er opprettet i henhold til bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter. 
Laget skal forvalte fiskeressursene i vassdraget, til beste for medlemmene innenfor rammene av en bærekraftig ressursforvaltning.
Laget skal formidle fiske for medlemmer som ønsker det, med sikte på best mulig økonomisk utbytte.

 


 

E-post
sissel.langvann@vegvesen.no

Sissel KarinLangvann
Styreleder
Langvassveien 60
8615Skonseng
Norge