Ranaelva-sone 2 Kjerrforsen/Bohlinberget/Båtberget

Kjærrforsen - veisiden

Du har ca.760 m fiskestrekning på denne siden av elva.

Kjærrforsen er begrepet på den perfekte fiskeplass for fluefiske og kan sies å være et langt stilleflytende brekk som ender i et fossestryk.
På denne siden er det også gunstig med sluk i alle fall om det er litt vann i elva. På lita elv kan du fint vade ut å fiske hele det lange brekket. Er det mer vann er det vanskelig å komme seg ut.
Kjærrforsen fordrer litt vannføring da det ellers fort blir for lite vann til at fisken stopper her. Nede på brekkanten står det neste uten unntak laks hele sesongen. Vi anbefaler å gå litt nedenfor Kjærrforsbrekket.

Kjærrforsen – jernbanesiden
Du har ca.840  m fiskestrekning på motsatt side av elva.
Om du ønsker å fiske på Kjærrforsen - jernbanesiden må du ta deg over elva i båten som ligger ved gapahuken på Kjærrforsen - veisiden.
Vær oppmerksom på at det er påbudt med redningsvest når du benytter båt og at du selv er ansvarlig for vest.
På jernbanesida kan du starte avfiskinga helt øverst ved hella hvor brekket starter, for så å fiske helt ned til brekkanten. Denne sida er først og fremst gunstig for fluefiske, selv om du selvsagt kan bruke andre redskaper.
Siden kan lett avfiskes med enhands fluestang, men vær klar over at når vannføringen er stor blir det fort nødvendig med litt kastelengde.

Båtberget - Du har ca.150 m fiskestrekning på dette strekket neders på sonen.
Nedenfor Kjærrforsbrekket kommer du til Båtberget, en plass som alltid har vært høyt skattet av fiskerne i Rana. Siden kan lett avfiskes med enhands fluestang, men vær klar over at når vannføringen er stor blir det fort nødvendig med litt kastelengde.

Parkering på utkjørsel fra E6 oppe på Jamtlibakken. 

Contact