Meforsen

Du har ca.500 m fiskestrekning på ene siden av elva.

Meforsen er den øverste strekka på den anadrome delen av elva. I og med at dette er endeplassen for laksen og sjøørreten, har dette blitt en svært så populær plass.

 

 

Her kjøres laksen på Øvre Meforsen
Her kjøres laksen på Øvre Meforsen

Øverst på fiskeplassen har du en flott aur som strømmen fra Reinforsen blir presset langs. Denne strømmen dreier nesten nitti grader og går over mot bergene på andre sida. Denne strømmen er veldig populær og her tas det mye fisk. Dette gjelder både laks og sjøørret.

Auren fortsetter nesten helt ned til brekket på Meforsen, men dette vil da være et svært stilleflytende parti. Dette partiet kan være svært interessant å avfiske med enhands fluestang når høstmørket begynner å gjøre seg gjeldende.

 

Nattfiske på Øvre Meforsen
Nattfiske på Øvre Meforsen

Helt ned på strekka har du brekket på Meforsen. Brekket er stilleflytende og langt, men ender opp i en giftig brekkant med en smal dypål et stykke nedover. Dette er selvsagt en plass som det uten unntak blir tatt mye fisk. Skal du fiske med sluk fra denne sida, er det en fordel at det er litt vannføring i elva. Når det er liten vannstand blir brekket svært stilleflytende.
Fluefiskeren dekker det meste med enhandsstang, men det kan være absolutt nødvendig med tohands når elva blir litt større og med tyngre strøm.

 

 

Laksefiske er også god mat og vin og de gode historiene
Laksefiske er også god mat og vin og de gode historiene