Båtbakkea / Trolldalen

Båtbakkea/Trolldalen

Trolldalen er nesten som navnet sier, trollsk og øde. 
Elva i Trolldalen er ganske smal i forhold til resten av elva. Dette gjør at fisket blir mer tilgjengelig. Vannføringa i elva bør ikke være for stor når du skal fiske Trolldalen. Det at elva er så smal her, gjør at det blir et voldsomt trykk på vannet når det skal presses større vannmengder gjennom Trolldalen. Nedover elva vil du dessuten finne standplasser for laks, men det kan til tider være ei utfordring når fisken parkerer i dyprenna mot den andre sida.
Et stykke ned på elvestrekka vil du finne en typisk laksestrøm som renner langs berget mot jernbanesida. Her blir det hvert år tatt pen laks. Om du fisker i Trolldalen skal du ikke være redd for å fiske på de stille partiene (dammene) som du har både ovenfor brekket og nedenfor elvestrekka.

Ønsker du å fiske i Båtbakkea/Trolldalen kjører du E6 nordover fra Mo i Rana i ca. 9km og tar av til høyre mot Butikk/Røssvoll Camping.
Ved Jokerbutikken tar du til høyre og følger «gamle E6» og tar til venstre etter broen.
Etter første høyresving tar du inn på grusveien som går til venstre (er merket med valdskilt).
Følg grusveien frem til bommene.
Ved bommen til høyre er det skiltet ned til Meforsen og Båtbakkea/Trolldalen
Midt nedi bakken til høyre står valdskiltet til Båtbakkea/Trolldalen

Det finnes parkeringsplass på turen ned etter at du har tatt av ved valdskiltet.

Contact