Velkommen til laksefiske i Gaula!

I Gaula benytter vi Elveguiden som forvaltningsverktøy og informasjonskanal.

Geir Moholdt
onsdag 31.mai 2023 / 09:57

Informasjon til rettighetshavere publiseres på medlemsportalen gaulaelveierlag.no

Informasjon til fiskere finnes på elveguiden.no/no/elv/gaula