Alta Laksefiskeri Interessentskap

Gabo

Alta Laksefiskeri Interessentskap

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) eier fiskerettighetene i Altaelva. Selskapet representerer grunneierne i Alta som har elverett, - interessentene. Interessentene har lik andel i selskapet uavhengig av eiendommens størrelse. 

Les mer

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) eier fiskerettighetene i Altaelva. Selskapet representerer grunneierne i Alta som har elverett, - interessentene. Interessentene har lik andel i selskapet uavhengig av eiendommens størrelse. 

For å bli medlem i Alta Laksefiskeri Interessentskap må man eie og drive jord som produserer nok høy til å fø ei ku en hel vinter, noe som tilsvarer 2500 kg tørrhøy eller 10000 kg silo. Dette gjelder innenfor et avgrenset område langs elvedalen og man må i tillegg være bosatt i samme område. Denne regelen ble bestemt av Amtmannen i Finnmark i 1880 og gjelder den dag i dag.

Kontoret er åpent mandag - torsdag.

 

Alta Laksefiskeri Interessenskaps kontorer ligger i Øvre Alta, like ved elva.
Alta Laksefiskeri Interessenskaps kontorer ligger i Øvre Alta, like ved elva.