Sautsogården - Foto: ALI

Informasjonskanal for våre medlemmer

Vi har opprettet en gruppe på Facebook for medlemmene i Alta Laksefiskeri Interessentskap.

KarianneJohansen
mandag 06.mai 2019 / 11:14

Administrasjonen har nå opprettet en egen Facebookgruppe for medlemmene i Alta Laksefiskeri Interessentskap.

Dette er en informasjonskanal der vi vil legge ut medlemsinfomasjon, nyheter og annen aktuell informasjon.

Vi ber medlemmene gå inn på følgende nettadresse for å legge seg til gruppa:

FACEBOOKGRUPPE FOR MEDLEMMER I ALTA LAKSEFISKERI INTERESSENTSKAP