Det internasjonale villaksåret markeres i 2019.
Bli med på dugnad for villaksen!

Vær med på trekning av 2 fiskedøgn i Hesja

Som en del av vårt arbeid med å styrke laksestammen i Sautso ønsker vi økt gjenutsetting av større laks. De som dokumenterer gjenutsetting er med på trekningen av 2 fiskedøgn i Hesja inkludert bruk av stakerstue i 2020.

KarianneJohansen
Mandag 27.mai 2019 / 08:34

Som mange kjenner til, så har elvas øverste sone blitt en skygge av seg selv etter kraftutbygginga på 1970-80-tallet. Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) har nå satt i gang flere undersøkelser og iverksatt ulike tiltak for å styrke den ville laksestammen i Sautso. Som en del av dette arbeidet inviterer vi nå fiskere til å bidra med gjennutsetting av større laks.

Alle som er med på denne "dugnaden" er med i trekning av 2-døgns fiskekort i Hejsa inkludert fiskehytte i sesongen 2020 (vederlagsfritt).

 

HVEM KAN DELTA?

Alle som fisker i Altaelva sesongen 2019 gjennom lokale fiskekort, utenbys fiskekort, interessentkort og tildelte fiskekort fra ALI.

(Alle som fisker iht.ekslusivt utleie gjenutsetter all fisk og inkluderes ikke i trekningen. Dette gjelder også et eventuelt forskingsfiske eller annet organisert forvaltningsprosjekt i regi av ALI).

 

REGLER:

- Laksen må måle over 100 centimeter (ta bilde med målbånd ved siden av laksen)

- Gjenutsettingen må dokumenteres med film der det tydelig kommer fram at laksen settes tilbake i elva

- 1 vitne til gjenutsettingen kreves

- Gjelder kun laks og gjellfisk (vinterstøinger er fredet og skal alltid gjenutsettes!)

- Gjenusettingsdugnaden gjelder fra og med 1. juni til og med 30. august 2019

 

GYLDIG DOKUMENTASJON:

- Navn på fisker

- Adresse

- Telefonnummer

- Fiskekortnummer

- Dato for fangst/gjenutsetting 

- Fiskeplass

- Laksens lengde

- Navn på vitne(r)

- Film og bilder

All dokumentasjon sendes fortløpende på e-post til: karianne@altalaks.no innen 15. september 2019.

 

NB! Dersom dokumentasjonen er uklar eller ikke holder mål, vil bidraget ikke tas med i trekningen.

 

På kontoret vårt i Øvre Alta kan dere få gratis klistermerkemålband, som kan limes på fiskestanga, målestav eller lignende. 

Klistermerke med målband. Foto: ALI
Klistermerke med målband. Foto: ALI

MER INFO: 

SLIK GJENUTSETTER DU LAKS