Gjenutsetting
Gjenutsetting kan gi deg to fiskedøgn i Hesja neste sesong. - Foto: Audun Rikardsen

Gjenutsetting kan gi deg 2 fiskedøgn i Hesja

Vi gjentar gjenutsettingsdugnaden fra i fjor. Som en del av vårt arbeid med å styrke laksestammen i Sautso ønsker vi økt gjenutsetting av større laks. De som dokumenterer gjenutsetting er med på trekningen av 2 fiskedøgn i Hesja inkludert bruk av stakerstue i sesongen 2021.

KarianneJohansen
torsdag 28.mai 2020 / 10:51

Som mange kjenner til, så har elvas øverste sone blitt en skygge av seg selv etter kraftutbygginga på 1970-80-tallet. Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) har nå satt i gang flere undersøkelser og iverksatt ulike tiltak for å styrke den ville laksestammen i Sautso. Som en del av dette arbeidet inviterer vi nå fiskere til å bidra med gjennutsetting av større laks.

Alle som er med på denne "dugnaden" er med i trekning av 2-døgns fiskekort i Hejsa inkludert fiskehytte i sesongen 2021 (vederlagsfritt).

 

HVEM KAN DELTA?

Alle som fisker i Altaelva sesongen 2020 gjennom lokale fiskekort, utenbys fiskekort, interessentkort og tildelte fiskekort fra ALI.

(Alle som fisker iht.ekslusivt utleie gjenutsetter all fisk og inkluderes ikke i trekningen. Dette gjelder også et eventuelt forskingsfiske eller annet organisert forvaltningsprosjekt i regi av ALI).

 

REGLER:

- Laksen må måle over 100 centimeter (ta bilde med målbånd ved siden av laksen)

- Gjenutsettingen må dokumenteres med film der det tydelig kommer fram at laksen settes tilbake i elva

- 1 vitne til gjenutsettingen kreves

- Gjelder kun laks og gjellfisk (vinterstøinger er fredet og skal alltid gjenutsettes!)

- Gjenusettingsdugnaden gjelder fra og med 1. juni til og med 30. august 2020

 

GYLDIG DOKUMENTASJON:

- Navn på fisker

- Adresse

- Telefonnummer

- Fiskekortnummer

- Dato for fangst/gjenutsetting 

- Fiskeplass

- Laksens lengde

- Navn på vitne(r)

- Film og bilder

All dokumentasjon sendes fortløpende på e-post til: karianne@altalaks.no innen 15. september 2020.

NB! Dersom dokumentasjonen er uklar eller ikke holder mål, vil bidraget ikke tas med i trekningen.

 

I fjor fikk Paul Ronny Gschib en gjellfisk i begynnelsen av juni, som var med i denne trekningen. Han ble da den heldige vinneren av to de to fiskedøgnene i Hesja inneværende sesong. 

Paul Ronny Gscib
Paul Ronny Gscib er klar for ny sesong og gleder seg til å fiske to døgn i Hejsa denne sesongen. Vi ønsker han lykke til! - Foto: ALI

 

 

SLIK GJENUTSETTER DU LAKS