Sautso

Sautso er den øverste sonen i Altaelva. Den er ca. 7 km lang. Sonen starter like nedenfor demningen og går igjennom Alta canyon ned til Gabo, som er et stryk det ikke er mulig å passere med båt.

 

Kortene i Sautso er:

Kort nr 1: Toppen

Kort nr 2: Tørmenen

Kort nr 3: Nedre Sautso

 

 

Fantastisk natur i Sautso - foto: Alexander Flåtten
Fantastisk natur i Sautso - foto: Alexander Flåtten
Canyon - foto: Vidar Hoel
Canyon - foto: Vidar Hoel

 

Kart over Sautso sone - tegnet av Richard Wills
Kart over Sautso sone - tegnet av Richard Wills