Skilt
Alta Laksefiskeri Interessentskap holder på å oppgradere grenseskiltene på fiskeplassene. - Foto: ALI

Nye skilt langs elva

Skiltene mellom fiskeplassene byttes nå ut. Vi gjør oppmerksom på at noen grenser er justert på etter elvens naturlige endringer gjennom år.

KarianneJohansen
mandag 09.juli 2018 / 20:50

Skiltene som skiller de ulike fiskeplassene har noen steder vært fraværende eller vanskelige å få øye på. Derfor blir de gamle treskiltene nå byttet ut med grønne skilt.  Disse skiltene er mer synlige og ikke minst vedlikeholdsfrie. Det blir også ryddet rundt skiltene, slik at grensene mellom de ulike fiskeplassene blir lett synlige.

Elva endrer seg over år, og noen grenser har blitt hensiktsmessig justert i forhold til dette. Dette gjelder blant annet grensen mellom Gønges og Bollo. Gjør dere kjent med hvor skiltene er satt opp, før dere starter fisket.

NB! Der de gamle skiltene enda ikke er byttet ut, gjelder disse enda som skille mellom fiskeplassene.