Raipas

RAIPAS SONE er ca. 11 kilometer lang og strekker seg fra Killistrømmen og ned til Alta bro, - som er broen i munningen av elva.

 

Kortene i Raipas er:
 

Kort nr 21: Killistrømmen

Kort nr 22: Haraldholmen

Kort nr 23: Forbygningen

Kort nr 24: Pahtakorva

Kort nr 25: Elvestrand

Kort nr 26: Ellilaholmen

 

Lamas - foto: Roy Gunnar Berg
Lamas - foto: Roy Gunnar Berg

 

Flott i Forbygninga - foto: Asgeir Hoaas
Flott i Forbygninga - foto: Asgeir Hoaas

 

Kart over Raipas sone - tegnet av Richard Wills.
Kart over Raipas sone - tegnet av Richard Wills.
Fiskeregler

Generelle fiskeregler for Altaelva gjelder.

Adkomst

Bil og elvebåt