Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Raipas

RAIPAS SONE er ca. 11 kilometer lang og strekker seg fra Killistrømmen og ned til Alta bro, - som er broen i munningen av elva.

Kortene i Raipas er:
 

Kort nr 21: Killistrømmen

Kort nr 22: Haraldholmen

Kort nr 23: Forbygningen

Kort nr 24: Pahtakorva

Kort nr 25: Elvestrand

Kort nr 26: Ellilaholmen

Lamas
Lamas - foto: Roy Gunnar Berg - Foto: Roy Gunnar Berg

Forbygninga
Flott i Forbygninga - foto: Asgeir Hoaas - Foto: Asgeir Hoaas

Raipas sone - Richard Wills
Kart over Raipas sone - tegnet av Richard Wills.
Adkomst 
Bil og elvebåt
Fiskeregler 

Generelle fiskeregler for Altaelva gjelder.