RAIPAS SONE

Raipas sone er den nederste fiskesonen i Altaelva. Den strekker seg fra Killistrømmen og ned til Alta bru. Her finnes mange fiskeplasser hvor man kan fiske både fra land og fra båt.

Alle fiskekortene inneholder flere fiskeplasser. Her er oversikten over fiskekortene i denne sonen:​​


Kort nr 21: Killistrømmen

Kort nr 22: Haraldholmen

Kort nr 23: Forbygningen

Kort nr 24: Pahtakorva

Kort nr 25: Elvestrand

Kort nr 26: Ellilaholmen

 

Bilder fra fiskeplasser i Raipas sone.

 

 

Adkomst

Bil og elvebåt