Redning i elv

Vi fikk være med nødetatene på utrykning med meldingen: "En fisker har falt i elva et stykke nedenfor brua i Øvre Alta".

KarianneJohansen
torsdag 16.mai 2019 / 19:32

Med blålys gjennom byen og beskjeder gjennom sambandet får vi vite at en person har falt i elva. Stedet er ikke kjent, men kommunikasjon og signalement gir straks resultater. Elva er begynt å bli stri, så hvor kan man få reddet denne personen i land? Og på hvilken side av elva?

Dette er noen av mange avgjørelser nødetatene må ta stilling til i løpet av sekunder og minutter. Godt samarbeid med klare og konkrete beskjeder gjør at alle parter vet hva de skal gjøre.

Erfaringene etter disse dagene har gitt et mye bedre grunnlag for vårt HMS-arbeid i Alta Laksefiskeri Interessentskap og ikke minst til opplysningsarbeid for de som ferdes langs elva vår.

Takk for "turen"!

Alarmen har gått og man kartlegger i hvilke område personen har falt i elva. Foto: ALI
Alarmen har gått og man kartlegger i hvilke område personen har falt i elva. Foto: ALI

Redning fra båt og redning fra helikopter var to ulike typer øvelse. Foto: ALI
Redning fra båt og redning fra helikopter var to ulike typer øvelse. Foto: ALI

Fra klargjøring til evaluering. Foto: ALI
Fra klargjøring til evaluering. Foto: ALI