Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Med blålys gjennom byen og beskjeder gjennom sambandet får vi vite at en person har falt i elva. Stedet er ikke kjent, men kommunikasjon og signalement gir straks resultater. Elva er begynt å bli stri, så hvor kan man få reddet denne personen i land? Og på hvilken side av elva?

Dette er noen av mange avgjørelser nødetatene må ta stilling til i løpet av sekunder og minutter. Godt samarbeid med klare og konkrete beskjeder gjør at alle parter vet hva de skal gjøre.

Erfaringene etter disse dagene har gitt et mye bedre grunnlag for vårt HMS-arbeid i Alta Laksefiskeri Interessentskap og ikke minst til opplysningsarbeid for de som ferdes langs elva vår.

Takk for "turen"!

Alarmen har gått og man kartlegger i hvilke område personen har falt i elva. Foto: ALI

Redning fra båt og redning fra helikopter var to ulike typer øvelse. Foto: ALI

Fra klargjøring til evaluering. Foto: ALI